ການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຄືບໜ້າກວ່າ 80%

51

 

ການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ( ປາກຊັນ – ບຶງການ ) ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2023 ຄືບໜ້າ 80,85%. ສ່ວນແຜນວຽກໃນເດືອນກັນຍາ ສັນຍາ 1 ຈະໃຫ້ໄດ້ 1,72% ແລະ ສັນຍາ 2 ໃຫ້ໄດ້ 1,50%.

ທ່ານ ໄລທອງ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ( ບໍລິຄຳໄຊ – ບຶງການ ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປະຕິບັດແຜນງານຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ມິດຕະພາບ ລາວ – ໄທ ແຫ່ງທີ V ( ບໍລິຄຳໄຊ – ບຶງການ ) ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2023 ສໍາລັບໜ້າວຽກໃນສັນຍາ 1 ວຽກກໍ່ສ້າງຂົວກາງນໍ້າ ລວມທັງທາງເຂົ້າຂົວ ປະກອບມີ: ວຽກສ້ອມແປງທາງຮ່ອມເຂດບ້ານຫາງຊິງ, ຕິດຕັ້ງປະຕູຮົ້ວແຄັມ ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສັນຍາ 1 ທັງໝົດ ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 67,86% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 1,55%.


ສ່ວນສັນຍາ 2 ແມ່ນໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຂົວ ແລະ ອາຄານດ່ານ ປະກອບດ້ວຍວຽກດິນ, ວຽກໂຄງສ້າງທາງ, ວຽກກໍ່ສ້າງທໍ່ລະບາຍນໍ້າລອດທາງ, ວຽກກໍ່ສ້າງອາຄານດ່ານ, ວຽກລະບົບຂອງອາຄານ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 93,83% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 6,17%.
ສະເລ່ຍແລ້ວຄວາມຄືບໜ້າລວມແຜນທັງໝົດ 2 ສັນຍາ ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2023 ປະຕິບັດໄດ້ 80,85% ຫຼຸດຄາດໝາຍ 3,86%.


ສຳລັບແຜນການຂອງວຽກການສ້າງໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ນີ້ແມ່ນ ສັນຍາ 1 ຊ່ວງ 2B ແຜນການປະຕິບັດວຽກໃນເດືອນໃຫ້ໄດ້ 1,72% ແຜນລວມໃຫ້ໄດ້ 69,21%, ສັນຍາ 2 ຊ່ວງ 3 ແຜນການປະຕິບັດວຽກໃນເດືອນໃຫ້ໄດ້ 1,50% ແຜນລວມໃຫ້ໄດ້ 100%. ແຜນລວມທັງ 2 ສັນຍາ ໃນເດືອນກັນຍາ ໃຫ້ໄດ້ 1,61% ແຜນການລວມ 84,60%.
[ ຂ່າວ: ຄຳນ້ອຍ ]