ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ຄືບໜ້າ 73,42%

115

 

ທ່ານ ສີສົມພັນ ພິມສີປະສົມ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ ສັນຍາ ທີ 1-2 ກ່າວວ່າ: ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ກິໂລແມັດ (ກມ) 71 ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຫາ ກິໂລແມັດທີ 346 ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລວມມີລວງຍາວທັງໝົດ  275 ກິໂລແມັດ. ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໂຄງການ ມີ 4 ສັນຍາ ຄື: ໂຄງການທີ I ລວມມີ 2 ສັນຍາຄື: ສັນຍາທີ (ຊ່ວງທີ) 1 ເລີ່ມແຕ່ ກມ ທີ 71 ຫາ ກມ 111, ລວງຍາວ 40 ກມ) ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ (IDA), ສ່ວນສັນຍາທີ 2 (ເລີ່ມແຕ່ ກມ ທີ 111 – ກມ 190, ລວງຍາວ 79 ກມ) ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານລົງທຶນເອີຣົບ (EIB) ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ທັງ 2 ໂຄງການ ໃນ 4 ສັນຍາ ຫຼື ຊ່ວງ ຈຳນວນ 101 ກວ່າລ້ານໂດລາ.


ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2023 ສະເພາະໂຄງການທີ 1 ສັນຍາທີ 1 ແມ່ນມືຄວາມຄືບໜ້າຕາມບໍລິມາດວຽກ 99,5% ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການວາງໄວ້ 100% ແມ່ນຊ້າ 0,5%; ສ່ວນສັນຍາທີ 2 ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ 57,14% ຕາມແຜນ 76,01% ຊ້າ 18,87%.

ດ້ານ ທ່ານ ສຸກສາກົນ ແຫວນວົງສົດ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ ສັນຍາທີ 3 – 4 ກ່າວວ່າ: ສຳລັບໂຄງການທີ 2 ລວມມີ 2 ສັນຍາຄື: ສັນຍາທີ 3 ຈຸດເລີ່ມແຕ່ ກມ ທີ 190 – ກມ 268 ລວງຍາວ 78 ກມ ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານອາຊີ ( AIIB ) ແລະ ສັນຍາ 4 ເລີ່ມແຕ່ ກມ 268 – ກມ 346, ລວງຍາວ 78 ກມ ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານລົງທຶນເອີຣົບ ( EIB ) ໂດຍປັບປຸງຍົກລະດັບຈາກທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ເປັນເສັ້ນທາງປູອັດສະຟານ ( ຢາງຂົ້ວ ) ໂດຍແມ່ນກົມຂົວທາງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ.


ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າລວມຂອງໂຄງການ 2 ສັນຍາ 3 ກມ ທີ 190 – ກມ 268 ລວງຍາວ 78 ກມ ມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2023 ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນ 72,5% ລວມຄວາມຄືບໜ້າທັງໝົດຮອດປັດຈຸບັນ 57,08% ຫຼຸດແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 14,97%; ສ່ວນສັນຍາ 4 ກມ ທີ 268 – ກມ 346 ລວງຍາວ 78 ກມ ຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2023 ຕາມແຜນການລວມທີ່ວາງໄວ້ 81,45% ລວມຄວາມຄືບໜ້າທັງໝົດຮອດປັດຈຸບັນ 79,98% ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຈິງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນເດືອນ ເທົ່າກັບ 1,45% ຫຼຸດແຜນການ 1,47%.
[ ຂ່າວ: ຄຳນ້ອຍ ]